Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, February 21, 2018

Archives for September 2007

Phỏng vấn ông Trần Gia Phụng về vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (phần 2)

Tác giả Nguyễn An, RFA Tiếp tục loạt bài về Nhân Văn Giai Phẩm, chúng tôi xin trình bày bối cảnh xuất hiện của phong trào qua cuộc trao đổi với hai ông Trần Gia Phụng và Nguyễn Minh Cần.   Ông Trần Gia Phụng là một nhà nghiên cứu Sử sinh sống tại miền

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh