Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Saturday, December 16, 2017

Archives for January 2013

Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973

Tác giả: Nguyễn Quốc Khải@Đài Á Châu Tự Do (RFI 1-1-2013).-  Ngày 27-1-2013 sắp đến sẽ đánh dấu 40 năm ký kết Hiệp Định Paris 1973, một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng đối với Việt Nam vì những hậu quả của nó áp đặt trên mảnh đất này trong gần bốn thập

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh