Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, January 24, 2018

Nguyên tư lệnh Khu trục hạm USS Lassen


ABC News: Person of the Week – Commander Lê Bá Hùng

Commander Lê Bá Hùng từng chỉ huy chiến hạm USS Lassen vào năm 2009, khi ghé Đà Nẵng.

More Stories From Á Châu

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh