Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, January 24, 2018

Về thăm trại cũ


Người cựu tù nhân trở về chốn cũ, nhớ các bạn tù, nhớ các đồng đội đã nằm xuống trong các trại tù Cộng Sản:

More Stories From Chính Trị

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh