Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Monday, January 22, 2018

Ông NGUYỄN CÔNG LUẬN, đảng viên Việt Quốc kỳ cựu, tác giả quyển “Nationalist in the Viet Nam Wars” từ trần


 

Tiểu sử: NGUYỄN CÔNG LUẬN
Sinh 1937
Cựu Thiếu tá Quân Lực VNCH
Cử nhân Toán

*Tốt nghiệp Khóa 12 /TVBQGVN ,hang Á khoa ,là SVSQ Cán bộ trong Hệ thống Tự Chỉ Huy của trường,.mãn khóa tháng 12/1956,

Từ 01/57 đến10/1957: du học huấn luyện bổ túc Khóa Đại đôi trưởng Bộ binh và khóa Truyền tin binh đoàn tại Trường Bộ binh Fort Benning ,GA ,USA. Khi hồi hương thuyên chuyển về Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ,làm huấn luyện viên .

* Tháng 3/1961: Tình nguyện ra SĐ 22 Bộ Binh ở Kontum. Được chỉ định làm Sĩ quan tuỳ viên cho Tư lệnh Sư đoàn, nhưng từ chối và xin đi tác chiến. Sau đó, vì biết khả năng của đương sự và theo yêu cầu của Ban Cố Vấn, đương sự được giữ ở lại BTM /SĐ làm Trưởng phòng Tâm lý chiến.

Tuy là SQ phụ trách về Tâm lý chiến ,nhưng Trung úy Luận chứng tỏ khả năng về chiến thuật, điều động hành quân nên đã được bổ sung vào BTM Hành quân Sư đoàn. Ông đã tham gia vào các cuộc hành quân giải tỏa, bình định, là nỗ lực trọng tâm lúc đó của toàn Vùng 2 Chiến thuật .

* Đầu năm 1965 rời SĐ22/BB, ông được thuyên chuyển về Tổng Cục CTCT Saigon.

*Thời gian ngắn sau đó ,ông được Vị Bộ trưởng Thông tin &Chiêu hồi ,Trung tướng Nguyễn Bảo Trị (nguyên Tư lệnh SĐ22/BB truớc đây) bổ nhiệm làm Giám đốc Nha Chiêu Hồi Trung Ương. Tại đây ông đã hoạt đông hăng say ,đem lại thành quả to lớn trong chính sách chiêu hồi của chính phủ .Thành quả được ghi nhận là trên 100.000 cán binh CS với nhiêu thành phần khác nhau như cán bộ vũ trang , thành phần chuyên viên như đặc công ,tình báo. Các cán bộ đặc công, tình báo này đã gíúp các đơn vị HK cũng như VN đem lại nhiều chiến thăng trong các cuộc hành quân.

*Sau khi rời Bộ Chiêu Hồi, ông trở về Tổng Cục CTCT, phụ trách Phòng Nghiên cứu Kế hoạch.

*Giữa năm 1974 ông trở lại Trường Ft Benning ,theo học Khóa BB Cao cấp. Mãn khóa vào tháng 2/1975, để rồi theo vận nước nổi trôi .Đi tù CS 9 năm .Theo chương trình HO năm 1993(?), đến định cư tại San Jose CA. Ông từ trần ngày 15/1/2017.

More Stories From Tin Nong

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh