Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Saturday, January 20, 2018

TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT kêu gọi biểu tình từ ngày 05-03-2017


I. MỤC TIÊU

1. Tập hợp tâm tư nguyện vọng Yêu Nước của toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước gồm mọi Dân Oan, Dân Ức, Dân bị cướp, bị đàn áp, bị khủng bố, bị đánh đập, bị bắt, bị tù, bị bất công, sợ hãi, nghèo đói, mất đất, mất việc, các Blogger, các Nhà Báo Độc Lập, mọi Tôn giáo, Tổ chức, Phong trào, Đảng phái, Xã hội Dân sự, mọi cuộc biểu tình đòi Dân chủ, Tự do, Đa nguyên, Đa đảng, Nhân quyền, Pháp trị, Công lý, Minh Bạch, bảo vệ Môi trường, bảo vệ Sự Sống, bảo vệ Tôn giáo, bảo vệ Chủ quyền Đất Nước, nhất là không còn chịu nô lệ xích cùm Cộng Sản độc tài – vô thần – duy vật hay Tàu Cộng hoặc Nước ngoài nào áp đặt.

2. Tập hợp các tiếng nói này thành Tập Hợp Quốc Dân Việt tiến hành Toàn Dân biểu tình ôn hòa toàn diện Toàn Quốc, bắt đầu từ ngày 5-3-2017 liên tục mọi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ, nhằm 3 mục đích Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống, Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng và xây dựng Nhân Quyền – Dân Chủ – Tự Do – Công Lý, cho tới khi Việt Nam Thoát Trung và Dân Chủ Hóa qua một Quốc Hội và Chính Quyền Đa nguyên – Đa đảng – Pháp Trị minh bạch thực sự.

3. Tập hợp các tiếng nói này thành tiếng nói Đại diện Toàn Dân đối thoại với Nhà Cầm Quyền hiện hành về các vấn đề cấp thiết của Toàn Dân và Tổ Quốc nêu trên.

II. NỀN TẢNG

1. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền, Công ước Quốc Tế về Quyền Dân sự, Chính trị, Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Công ước Quốc tế về Môi Trường, Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.

2. Theo nguyện vọng của Toàn Quốc Dân Việt về Đạo Đức, Minh Bạch, Công Lý, Hòa Bình, Nhân Bản, Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Đa Nguyên, Đa Đảng, Nhân Quyền, Dân quyền, Môi Trường, Công Bằng, An sinh, Giáo dục, Y tế, Việc làm, Chủ quyền, An ninh, Quốc phòng, Ổn định, Vững bền.

3. Tham chiếu kinh nghiệm và lộ trình Dân Chủ hóa, văn minh, ổn định, thăng tiến, vững mạnh của các Nước đã thành công, đặc biệt các Nước Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức,…

III. PHƯƠNG PHÁP & ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẤU TRANH – XÂY DỰNG

1. Mời gọi Toàn Dân trong và ngoài Nước ký tên tham gia Tập Hợp Quốc Dân Việt.

2. Tiến hành Toàn Dân biểu tình ôn hòa toàn diện Toàn Quốc, tự phát dưới nhiều hình thức ôn hòa, từ ngày 5-3-2017 liên tục mọi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ, nhằm 3 mục đích Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống, Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng và xây dựng Nhân Quyền – Dân Chủ – Tự Do – Công Lý, cho tới khi Việt Nam Thoát Trung và tiến hành bầu cử một Quốc Hội Độc Lập – Dân Chủ – Đa Nguyên – Đa Đảng – Tự Chủ – Pháp Trị minh bạch thực sự.

3. Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phải luôn ôn hòa trong mục tiêu – phương cách – thái độ – ngôn ngữ – phản ứng,… nhờ luôn yêu thương và cầu nguyện trước khi biểu tình – đang khi biểu tình – sau khi biểu tình – và khi chuẩn bị biều tình lần tới. Luôn dùng các khẩu hiệu – biểu ngữ ôn hòa, ngắn và rõ ý, như : Chống Tàu Cộng, Đất Việt của Người Việt, Toàn Dân Thoát Trung – Tổ Quốc Trường Tồn, Dân Việt cần Thực Phẩm Sạch Môi Trường Sạch, Hoàng Sa-Trường Sa là Đất Tổ Việt,…

4. Đòi phóng thích tất cả Tù nhân lương tâm – chính trị, Dân Oan, Dân Ức. Tiến hành Bầu cử tự do dân chủ – đa đảng, và cùng soạn thảo Hiến Pháp mới.

5. Đưa tin và hình ảnh lên mạng truyền thông toàn cầu… Nếu bị ngăn chặn xuống đường, vẫn biểu tình đồng hành tại chỗ với cờ Ngũ sắc Linh kỳ, áo trắng và biểu ngữ tại nhà, tại Đình, Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, trên đường, bến xe-tàu, phi trường, khu phố, nơi làm việc, chợ, trường học,…

6. Để nêu cao tính đồng loạt của Toàn Dân, đề nghị khi biểu tình mỗi người nên mặc áo trắng :
Dân Việt đồng loạt đồng lòng :

Áo trắng Độc Lập kháng Trung Thoát Tàu !
Quốc Dân Việt quyết tâm đầu :
Áo trắng Dân Chủ xây cầu Tự Do !

7. Tập hợp các tiếng nói này thành tiếng nói Đại diện Toàn Quốc Dân đối thoại với Nhà Cầm Quyền về các vấn đề cấp thiết của Toàn Quốc Dân và Tổ Quốc nêu trên.

8. Tập hợp vận động Quốc Tế và lên tiếng chung bằng mọi cách thông tin Quốc Tế toàn cầu.

IV. QUY ĐỊNH – TỔ CHỨC – ĐIỀU LỆ

1. Tên gọi của Tổ chức : Tập hợp Quốc Dân Việt (THQDV).

2. Kính mời gia nhập THQDV mọi người Dân Việt quốc nội và hải ngoại, thiết tha mong Dân Việt trường tồn, đạo đức, văn minh, độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình, trung thực, nhân ái, ôn hòa, hiền từ, tự chủ, hội nhập trong gia đình Liên Hiệp Quốc và Nhân Loại huynh đệ, không phân biệt Tôn giáo, Sắc tộc, Chính kiến, Nguyên quán…., tất cả các Tổ chức, Hội đoàn, Tôn giáo, Xã hội Dân sự, Chính Đảng, kể cả các đảng viên cộng sản tự giác phản tỉnh quyết tâm đứng chung với Quốc Dân, đồng tâm hiệp lực hành động chung theo Lời Mời Gọi này.

3. Trong quá trình THQDV biểu tình toàn quốc, khởi động từ ngày 5-3-2017, sẽ xuất hiện những lãnh đạo Ban Điều Hành quốc nội hải ngoại và tiến hành bầu các Đại Diện cho THQDV đối thoại với các đại diện Nhà Cầm Quyền.

4. Hành động và lời nói phản quốc, hại dân, hại nước, độc tài, đánh phá, chia rẻ, vu khống, gây mất tập hợp, bạo lực, lợi dụng THQDV cách nghiêm trọng để mưu cầu tư lợi, không tôn trọng THQDV, đều bị cảnh cáo hay sa thải vĩnh viễn khỏi sinh hoạt THQDV.

5. Trong quá trình THQDV hoạt động, sẽ công bố Hiến Chương của THQDV, kính mời tất cả mọi thành viên bổ sung phù hợp với sự phát triển của THQDV.

Kính mời tại Việt Nam ngày 05 tháng 02 năm 2017
TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT Email: thqdvtk21@gmail.com
Linh mục Nguyễn Văn Lý hiệp nhất nối kết & giới thiệu
69 Phan Đình Phùng, Huế. Email : noiketquocdanviet2017@gmail.com
Kính mời mọi Tổ chức và toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước tích cực tham gia :

Tags: ,

More Stories From Chính Trị

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh