Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, January 24, 2018

AMNESTY INTERNATIONAL: “VIET NAM: HUNDREDS OF PEACEFUL MARCHERS ATTACKED BY POLICE”


Lời kêu gọi khẩn cấp của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế về việc hơn 700 dân bị công an tấn công khi đi khiếu kiện công ty Formosa lên tòa án.

Tags: , ,

More Stories From Chính Trị

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh