Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, January 24, 2018

Tám nền tảng của Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Việt Nam Mới


Tám Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Tự Do, Tình Yêu, Đức Hạnh & Thành Công của Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Việt Nam Mới

1. Quốc Dân Việt (QDV) là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác-xấu dưới mọi hình thức. Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Mới (NCSDCHBM) của QDV luôn lên án mọi điều ác-xấu lớn nhỏ bất cứ từ đâu, nhưng luôn thương xót mọi người ác-xấu, vì tất cả Anh Chị Em ruột của mình cần được cứu thoát & hoàn thiện.

2. Cụ thể, Quốc Dân Việt phải giải thoát Tổ Quốc khỏi ách thống trị của Tàu Cộng đã & đang biến Việt Nam thành khu Hán Thuộc như Tây Tạng, đang cướp đất cướp biển của QDV, đang Hán hóa xích cùm đô hộ nô dịch QDV, với sự đồng lõa tiếp tay hợp tác của Bạo quyền độc tàiViệt Ác Cộng, dù đang rệu rã chắc chắn sụp đổ, vẫn muốn được làm tay sai nô lệ rất ô nhục của Tàu Ác Cộng, đã van xin Lực Lượng Côn An của Tàu Cộng giúp đàn áp QDV biểu tình tại Việt Nam từ ngày 05-3-2017, đã đồng lõa để Tàu Cộng gửi hàng trăm ngàn chiến binh vào Đất Việt dưới dạng công nhân & du khách, đã gửi hàng ngàn dư luận viên đặc trách viết bình luận rất thô tục cực kỳ thiếu văn hóa trên các trang thông tin của Quốc Dân Việt, để gây nhiễu thông tin trên công luận toàn cầu.

* Muốn thế, Toàn Quốc Dân Việt phải đồng loạt thay máu buông xuôi – lãnh đạm – tránh né – phó mặc – im lặng – ù lì – do dự – lý sự suông – e ngại – nhát sợ – đố kỵ – chia rẽ – ghen tương – vu khống – ngụy biện – gian dối – căm thù – nô dịch… bằng dòng máu ngàn đời của Quốc Tổ Việt & 2 Bà Trưng để Toàn Quốc Dân Việt luôn bao dung – can đảm – cao thượng – đoàn kết – hào hùng – hòa bình – kiên vững – lạc quan – uy dũng – thương yêu – trung thành – thực tế – vượt khó ! Đúng như tên Việt nghĩa là Vượt !

3. Vì thế, NCSDCHBM của QDV, trong chiến đấu kiên vững khôn ngoan, vẫn luôn trung thực, yêu thương, ôn hòa, lịch sự, lễ độ, gương mẫu trong biểu ngữ – lời nói – thái độ – ứng xử, đặc biệt chính trong lúc bị canh gác – theo dõi – đàn áp – đánh đập – hạch hỏi – bôi bác – vu cáo – bắt giam – kết án – tù đày…

4. NCSDCHBM cần thấm nhuần & ý thức rằng : phải luôn SOI CHIẾU giúp mọi người thấy Công Lý – Lẽ Phải – Sự Thật – Nhân Văn – Đức Hạnh, rồi lấy Tình Thương lôi kéo ôm trọn mọi người về với Chân Lý & Gia Đình Nhân Loại trong tình Đoàn Kết bền chặt.

5. Năm lý do Ôn Hòa Bất Bạo Động Toàn Diện luôn hiệu quả cao hơn bạo động :

5.1. Tinh thần ôn hòa bất bạo động, đặc biệt trong đấu tranh & phát ngôn, luôn được Công luận & Quốc tế ủng hộ.

5.2. Mọi nhà cầm quyền đều ko có quyền đàn áp phong trào ôn hòa bất bạo động. Nhưng nhà cầm quyền luôn có cớ đàn áp ai bạo động, viện lý do “bảo vệ an ninh, trật tự”.

5.3. Người sử dụng bạo động, nhất là nhà cầm quyền đàn áp người Dân ôn hòa bất bạo động, luôn tự đốt cháy uy tín mình. Càng đàn áp, càng sớm tự sụp đổ. Càng bị đàn áp bất công, người Dân càng phải kiên định bất bạo động, vì chắc chắn tiến lên thành công – chiến thắng.

5.4. Ôn hòa bất bạo động toàn diện, đặc biệt trong phát ngôn, dễ giúp mọi người gặp Công Lý – Lẽ Phải – Tình Thương & Chân Lý.

5.5. Bất bạo động ôn hòa toàn diện trong tâm nguyện càng tăng hiệu quả đến mức hoàn hảo tuyệt vời, chỉ cần kiên trì vững tâm cầu nguyện, luôn luôn chắc chắn thành công.

6. NCSDCHBM luôn hiểu rõ : Mọi giá trị nhân văn cao cả gồm Đạo Đức, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Nhân Quyền, Dân Quyền, Văn Hóa, Văn Minh, Pháp Trị,… đều phải được chở trên xe Trung Thực – Yêu Thương mới bảo đảm đến đích. Mọi xe khác chắc chắn đều bị lật đổ dọc đường. Xe Trung Thực – Ôn Hòa – Yêu Thương chắc chắn luôn đến đích thành công.

7. Chính trong khi biểu tình & đấu tranh, NCSDCHBM luôn có nhiệm vụ xây dựng cho QDV & Nhân Loại 5 nền tảng trụ cột : Thực hiện Ngũ Dân : Xây nền Dân Đức (3 đức cơ bản : trung thực, nhân ái & tự chủ), Mở mang Dân Trí, Tăng cường Dân Khí, Nâng cao Dân Quyền, Thăng tiến Dân Sinh.

8. NCSDCHBM luôn có nhiệm vụ xây dựng cho QDV & Nhân Loại 2 nền tảng cơ bản : Tự Do Chân Chính là Tự Nguyện Làm Thiện; mọi loại tự do khác đều là nô lệ điều xấu-ác. Và Tình Yêu Chân Chính là Tự Nguyện chỉ dùng Thiện để hiến thân tìm an phúc cho người khác;mọi thứ tình yêu khác đều sai lệch, chỉ là chiếm hữu hoặc hưởng thụ.

Lm Nguyễn Văn Lý 30-4-2017

More Stories From Bình Luận

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh