Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Thursday, December 14, 2017

đảng Cộng Sản

Cựu đại sứ CS kêu gọi đổi tên Đảng và cải tổ chính trị

Một cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Đức và nguyên cộng tác viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa công bố một ‘kiến nghị tâm huyết’ trong đó kêu gọi đích danh Tổng bí thư Đảng CSVN ông Nguyễn Phú Trọng ra quyết định ‘khép lại quá khứ’,

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh