Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Monday, January 22, 2018

kêu gọi biểu tình 19/3

TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT: Lời Kêu Gọi Biểu Tình lần thứ 3 ngày 19 tháng 3 năm 2017

Để Bảo Vệ Sự Sống – Thoát Tàu Cộng & Tây Tạng 2 Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước ! Cảm ơn Quốc Dân Đồng Bào đã hưởng ứng đồng loạt Biểu Tình 2 CN 05 & 12-3-2017 vừa rồi. Tuy chưa thành công như mong đợi, vì ở

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh