Go to ...

Tinh thần Yên Bái bất diệt

RSS Feed

Breaking News

Sunday, November 19, 2017

lm Nguyễn Duy Tân

Linh mục Nguyễn Duy Tân bị khủng bố

Sáng ngày 04/9/2017, tại khuôn viên nhà thờ Thọ Hòa, Giáo phận Xuân Lộc, một nhóm khoảng 20 người đứng đầu là Nguyễn Trọng Nghĩa đã đột nhập vào nơi ở của Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân và thực hiện hành động khủng bố tinh thần, có thể nguy hiểm đến cả tính mạng.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh