Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, February 21, 2018

THQDV

THQDV: Hãy Gạt Bỏ Ngay Mọi Ý Nghĩ Thoát Thân – Do Dự – Đầu Hàng – Chia Rẽ – Buông Xuôi

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 36 của Tập Hợp Quốc Dân Việt TOÀN QUỐC DÂN VIỆT HÃY KIÊN VỮNG ĐOÀN KẾT CỨU NƯỚC GIỮ NƯỚC! Hãy Gạt Bỏ Ngay Mọi Ý Nghĩ Thoát Thân – Do Dự – Đầu Hàng – Chia Rẽ – Buông Xuôi! KHẨN CẤP TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG & TAY SAI   HAY LÀ CHẾT!

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 24 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Khi có ngoại xâm cướp Nước mà chúng ta im lặng – thụ động – chia rẽ – buông xuôi, thì thực tế chúng ta đã đồng lõa – ủng hộ& tăng sức cho quân xâm lược rồi ! Vì thế, Khẩn Gọi Toàn Thể Quốc Dân Việt kiên trì tiếp tục THẮP NẾN CẦU NGUYỆN – DU

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 23 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 23 của Tập Hợp Quốc Dân Việt Khẩn Gọi Toàn Thể Quốc Dân Việt tiếp tục kiên trì gia tăng THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA  đồng loạt toàn quốc đông mạnh hơn, từ hôm nay 31-7 đến CN 6-8-2017 & suốt năm 2017, PHẢN

Lời Khóc Hát Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 20 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Tổ chức nào có cách cứu Nước nhanh hơn, xin mau xuất hiện ! Khi có ngoại xâm đô hộ mà chúng ta im lặng – thụ động – bỏ mặc – buông xuôi, thì thực tế chúng ta đã đồng lõa – ủng hộ & tăng sức cho quân xâm lược rồi !!! Vì thế, Khóc

Cái chết của một Dân Tộc

Phạm Thành  –  04/7/2017 Lm Nguyễn Văn Lý cảm ơn & giới thiệu  05/7/2017 Chiến lược cưỡng chiếm lãnh thổ Việt Nam, rồi Hán hóa người dân Việt đã được nhà cầm quyền Bắc Kinh toan tính từ rất lâu (1920-1930). Đối với thế giới thì biển Đông thật quan trọng nhưng riêng đối với Trung Cộng thì biển Đông là cái

Lời Khóc Hát Gọi khẩn cấp Tổng Biểu Tình tuần 19 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Tổ chức nào có cách cứu Nước nhanh hơn, xin mau xuất hiện ! Khóc Hát xin Toàn Thể Quốc Dân Việttiếp tục kiên trì gia tăng CẦU NGUYỆN, CA HÁT, VIẾT KHẨU HIỆU,MẶC ÁO KHẨU HIỆU & TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA đồng loạt toàn quốc đông mạnh hơn, từ hôm nay 03-7 đến CN 09-7-2017 & suốt

Lời Khóc Hát Gọi Tổng Biểu Tình tuần 18 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Khóc Hát xin Toàn Thể Quốc Dân Việt tiếp tục kiên trì gia tăng CẦU NGUYỆN, CA HÁT, VIẾT KHẨU HIỆU, MẶC ÁO KHẨU HIỆU & TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC từ hôm nay 26-6 đến CN 02-7-2017 & suốt năm 2017. HỖ TRỢ QUỐC DÂN VIỆT ĐANG BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG ĐANG CƯỚP

Lời Hát Gọi Hòa Vang Khẩn Cấp tuần 17 của Tập Hợp Quốc Dân Việt

Hát xin Toàn Thể Quốc Dân Việt tiếp tục kiên trì gia tăng CẦU NGUYỆN, CA HÁT, VIẾT KHẨU HIỆU, MẶC ÁO KHẨU HIỆU & TỔNG BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC từ hôm nay 19-6 đến CN 25-6-2017 & suốt năm 2017 · Hỗ trợ Quốc Hội – Công An – Quân Đội

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh