Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, February 21, 2018

trừng phạt Trung Quốc

Trừng phạt Bắc Kinh, Donald Trump dựa vào tinh thần bài Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trừng phạt Bắc Kinh theo một chiến thuật mà Trung Quốc gọi là « nhất tiễn hạ song điêu ». Với mục đích vừa cân bằng quan hệ thương mại hiện bất lợi cho Mỹ, vừa đoàn kết nội bộ trong bối cảnh bị công kích tứ phía, chủ nhân Nhà

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh