Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Thursday, December 14, 2017

Võ An Tôn

TUYÊN BỐ Phản đối việc xóa tên LS. VÕ AN ĐÔN

TUYÊN BỐ Hà Nội, ngày 28/11/2017 Ngày 26/11/2017, với 2 phiếu thuận, 1 phiếu chống, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư tỉnh. Quyết định trên lập tức gây bức xúc mạnh mẽ công chúng trong và ngoài nước. Truyền thông quốc

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh