Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Wednesday, January 24, 2018

XHDS; cư dân mạng

Các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook

Nếu trên 700 cơ quan truyền thông chính thức luôn bị Nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ, thì không gian mạng vẫn là nơi cất lên những tiếng nói phản biện tại Việt Nam. Một nhà hoạt động ở Hà Nội nói với Reuters : «Ở đây không giống như Trung Quốc, chính quyền không thể

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh