Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Saturday, January 20, 2018

14/2/2017 LM Nguyễn Đình Thục và giáo dân Vinh chuẩn bị nộp đơn kiện Formosa


Linh Mục Nguyễn Đình Thục quản xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh cùng ngư dân thuộc ba địa bàn xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, và Quỳnh Thọ chuẩn bị đi nộp đơn kiện Formosa tại toà án nhân dân huyện Kỳ Anh vào thứ ba 14 tháng 2, 2017.

More Stories From Chính Trị

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh