Go to ...

Tinh thần Yên Bái bất diệt

RSS Feed

Breaking News

Wednesday, March 22, 2017

biểu tình

Tập Hợp Quốc Dân Việt kêu gọi Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện CN 12-3-2017

I. Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Đức Hạnh & Thành Công: 1. Quốc Dân Việt là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác-xấu

Vẫn còn một cảnh sát cơ động có lương tri

Trích thư của một cảnh sát cơ động gửi cho facebooker Hieu Bui về những hành động đàn áp giáo dân Song Ngọc khiếu kiện formosa hôm 14-2-2017 “Kế hoạch đàn áp đoàn khiếu kiện Formosa được quyết định vào buổi sáng sau khi công an chặn tất cả các nhà xe không cho chở

TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT kêu gọi biểu tình từ ngày 05-03-2017

I. MỤC TIÊU 1. Tập hợp tâm tư nguyện vọng Yêu Nước của toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài Nước gồm mọi Dân Oan, Dân Ức, Dân bị cướp, bị đàn áp, bị khủng bố, bị đánh đập, bị bắt, bị tù, bị bất công, sợ hãi, nghèo đói, mất đất, mất việc,

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh