Go to ...

Tinh thần Yên Báy bất diệt

RSS Feed

Thursday, December 14, 2017

Trương Giang Long

Vì sao tướng CA Trương Giang Long nghỉ chờ hưu?

Trước tin Thiếu tướng Trương Giang Long (hình trên) vừa nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưu trí theo thông báo của Bộ Công an, cựu Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, người có trên 40 năm làm việc trong ngành công an của Việt Nam, nói ông “bất ngờ” và “ngạc nhiên” về quyết

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh